Přednášející:

prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Přednášky

Seminář

Dr. Marie Zgarbová, Mgr. Radka Pocklanová

Požadavky na zápočet ze semináře:

  • zápočtový test na min. 75 %
  • max. 1 neúčast
  • aktivní účast v hodinách

!!! u zápočtu je povolena pouze kalkulačka (ne mobil) a psací potřeby !!!

1. Faradayův zákon, coulometrie (26., 27. 9. 2023) teorie příklady
2. Vodivost roztoku elektrolytu (3., 4. 10. 2023) teorie příklady
3. Disociace a aktivita (17., 18. 10. 2023) teorie příklady
4. Součin rozpustnosti, pH silných elektrolytů (24., 25. 10. 2023) teorie příklady
5. pH slabých elektrolytů (31. 10., 1. 11. 2023) teorie příklady
6. Opakování I. (7. 11., 8. 11. 2023) příklady
7. Fázové rovnováhy I. (14., 15. 11. 2023) teorie příklady
8. Fázové rovnováhy II. (21., 22. 11. 2023) teorie příklady
9. Galvanický článek I. (28. 11., 29. 11. 2023) teorie příklady
10. Galvanický článek II. (5., 6. 12. 2023) příklady
11. Opakování II. (samost. práce)

Další informace

Nedílnou součásti zkoušky je získání zápočtu ze semináře.

Literatura

Peter Atkins a Julio De Paula, Fyzikální chemie, Praha 2013 (Český překlad)