Přednášející:

prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Přednášky

Seminář

Dr. Marie Zgarbová, Mgr. Radka Pocklanová

Požadavky na zápočet ze semináře:

  • zápočtový test na min. 75 %
  • max. 1 neúčast
  • aktivní účast v hodinách

!!! u zápočtu je povolena pouze kalkulačka (ne mobil) a psací potřeby !!!

1. Faradayův zákon, coulometrie (5., 6. 10. 2022) teorie příklady
2. Vodivost roztoku elektrolytu (12., 13. 10. 2022) teorie příklady
3. Disociace a aktivita (19., 20. 10. 2022) teorie příklady
4. Součin rozpustnosti, pH silných elektrolytů (26., 27. 10. 2022) teorie příklady
5. pH slabých elektrolytů (2., 3. 11. 2022) teorie příklady
6. Fázové rovnováhy I. (9., 10. 11. 2022) teorie příklady
Opakování I. (samostatná práce) příklady
7. Fázové rovnováhy II. (23., 24. 11. 2022) teorie příklady
8. Galvanický článek I. (30. 11., 1. 12. 2022) teorie příklady
9. Galvanický článek II. (7., 8. 12. 2022) příklady

Další informace

Nedílnou součásti zkoušky je získání zápočtu ze semináře.

Literatura

Peter Atkins a Julio De Paula, Fyzikální chemie, Praha 2013 (Český překlad)