Přednášející

doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.

Semináře

doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D., Ing. Mgr. Radka Pocklanová

Sylabus

Sylabus

Přednášky

YouTube Playlist (2022)

Seminář z FC1

Požadavky na zápočet ze semináře: zápočtový test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivita v hodinách. U zápočtu je povolena pouze kalkulačka (ne mobil) a psací potřeby !

1. Matematický základ (22., 23. 2. 2022) teorie příklady
2. Elektromagnetické vlnění (1., 2. 3. 2022) teorie příklady
3. UV/VIS spektrofotometrie (8., 9. 3. 2022) teorie příklady
4. Ideální plyn (15., 16. 3. 2022) teorie příklady
5. Kapaliny; Reálný plyn (22., 23. 3. 2022) teorie příklady
6. Objemová práce (29., 30. 3. 2022) teorie příklady
7. 1. věta termodynamiky (5., 6. 4. 2022) teorie příklady
8. Termochemie (12., 13. 4. 2022) teorie příklady
9. 2. věta termodynamiky (19., 20. 4. 2022) teorie příklady
10. Chemická rovnováha (26., 27. 4. 2022) teorie příklady
11. Kinetika (3., 4. 5. 2022) teorie příklady

Další informace

Nedílnou součásti zkoušky je získání zápočtu ze semináře. Samotná zkouška je písemná.

Literatura

  • Peter Atkins a Julio De Paula, Fyzikální chemie, Praha 2013 (Český překlad)
  • Nevěčná, T.: Příklady a úlohy z fyzikální chemie, Olomouc 1994

Starší přednášky (2014, 2015)

Prezentace (2014, 2015)

Alternativní zdroj (EN)

TMP Chem