Bezpečnostní předpisy v chemii (BZP)

Garanti: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D. Vyučující: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

Obsah přednášky

Seminář je zaměřen na přehled a aplikaci základních zákonů, nařízení vlády a prováděcích vyhlášek v oblasti nebezpečných chemických látek, jak z okruhu národní legislativy, tak i oblasti legislativy Evropského Společenství. Další diskutovaná problematika se vztahuje k uplatňování základních bezpečnostních předpisů při práci s nebezpečnými chemickými látkami a odpady.

Učební materiály

Prezentace

Aktualizovaná prezentace ZS 2019

Skripta – distanční verze