Chemická literatura (CHL)

Předmět je zaměřen na práci s literaturou. Pro udělení kolokvia je požadována literární rešerše na zvolené téma. Požadavky rešerše: Přednášky 2016: