Chemická literatura (CHL)

Předmět je zaměřen na práci s literaturou. Pro udělení kolokvia je požadována literární rešerše na zvolené téma.

Požadavky rešerše: