Garanti: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Eva Otyepková, Ph.D.

Obsah přednášky

Seminář je zaměřen na přehled a aplikaci základních zákonů, nařízení vlády a prováděcích vyhlášek v oblasti nebezpečných chemických látek, jak z okruhu národní legislativy, tak i oblasti legislativy Evropského Společenství. Další diskutovaná problematika se vztahuje k uplatňování základních bezpečnostních předpisů při práci s nebezpečnými chemickými látkami a odpady.

Učební materiály

Prezentace aktualizovaná pro ZS 2023