Úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

24. 07. 2016
Prof. Pavel Hobza bude dne 1.8.2016 udílet kolokvium z KFC/CHSX5 a to od 10:00 do 12:00 v pracovně 3.006.
12. 07. 2016
V případě problémů s rozvrhem či kapacitou předmětu KFC prosím kontaktujte Mgr. Petra Kührovou Ph.D. (petra.kuhrova@upol.cz)
15. 06. 2016
KFC/PMV Dr. Augustin rozšířil kapacitu dnešní zkoušky o dalších 18 míst, prosíme zájemce o přihlášení na termín přes Portál.
13. 06. 2016
Výsledky zkoušky z KFC/ZNMC (20.5.2016) a KFC/NNM2 (10.6.2016) naleznete zde.
02. 06. 2016
Harmonogram obhajob bakalářského oboru Aplikovaná chemie (6.6.2016) naleznete zde. Všichni studenti se dostaví do velké zasedací místnosti PřF (6. patro - děkanát) nejpozději v 7:45 a nahrají svou prezentaci do připraveného PC.
02. 06. 2016
Prof. Pavel Hobza bude dne 3.6.2016 udílet kolokvium z KFC/CHSX5 a to od 10:00 do 11:00 v pracovně 3.006.
26. 05. 2016
Harmonogram obhajob navazujících oborů Materiálová a Fyzikální chemie (31.5.2016) naleznete zde. Všichni studenti se dostaví do velké zasedací místnosti PřF (6. patro - děkanát) nejpozději v 7:45 a nahrají svou prezentaci do připraveného PC.
26. 05. 2016
Harmonogram obhajob a SZZ oboru Nanomateriálová chemie (30.5.2016) naleznete zde. Všichni studenti se dostaví do velké zasedací místnosti PřF (6. patro - děkanát) nejpozdeji v 7:45 a nahrají svou prezentaci do pripraveného PC.