Úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

15. 06. 2016
KFC/PMV Dr. Augustin rozšířil kapacitu dnešní zkoušky o dalších 18 míst, prosíme zájemce o přihlášení na termín přes Portál.
13. 06. 2016
Výsledky zkoušky z KFC/ZNMC (20.5.2016) a KFC/NNM2 (10.6.2016) naleznete zde.
02. 06. 2016
Harmonogram obhajob bakalářského oboru Aplikovaná chemie (6.6.2016) naleznete zde. Všichni studenti se dostaví do velké zasedací místnosti PřF (6. patro - děkanát) nejpozději v 7:45 a nahrají svou prezentaci do připraveného PC.
02. 06. 2016
Prof. Pavel Hobza bude dne 3.6.2016 udílet kolokvium z KFC/CHSX5 a to od 10:00 do 11:00 v pracovně 3.006.
26. 05. 2016
Harmonogram obhajob navazujících oborů Materiálová a Fyzikální chemie (31.5.2016) naleznete zde. Všichni studenti se dostaví do velké zasedací místnosti PřF (6. patro - děkanát) nejpozději v 7:45 a nahrají svou prezentaci do připraveného PC.
26. 05. 2016
Harmonogram obhajob a SZZ oboru Nanomateriálová chemie (30.5.2016) naleznete zde. Všichni studenti se dostaví do velké zasedací místnosti PřF (6. patro - děkanát) nejpozdeji v 7:45 a nahrají svou prezentaci do pripraveného PC.
24. 05. 2016
Rádi bychom Vás pozvali na další přednášku v rámci cyklu "Rudolf Zahradník Lecture Series", na které vystoupí Prof. František Švec z Lawrence Berkeley National Laboratory. Prof. Švec publikoval 439 odborných publikací, je autorem 3 knih, 79 patentů a 250 přednášek (H-index 92,více než 26 309 citací). Přednáška s názvem New trends in the preparation and application of porous polymer moniliths in chromatography se uskuteční ve čtvrtek 9.6.2016 v 12:20 hod. v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, Olomouc.
18. 05. 2016
Studentky doktorského studijního programu fyzikální chemie Kateřina Holá a Markéta Paloncýová skvěle reprezentovaly ve vědeckých soutěžích pořádaných Francouzským velvyslanectvím v ČR. Kateřina Holá se umístila na druhém místě Ceny Jean-Marie Lehna za chemii a Markéta Paloncýová na třetím místě Ceny Josepha Fouriera za počítačové vědy a zároveň získala speciální cenu IT4Innovations. Oběma dámám gratulujeme!