Úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

18. 05. 2016
Studentky doktorského studijního programu fyzikální chemie Kateřina Holá a Markéta Paloncýová skvěle reprezentovaly ve vědeckých soutěžích pořádaných Francouzským velvyslanectvím v ČR. Kateřina Holá se umístila na druhém místě Ceny Jean-Marie Lehna za chemii a Markéta Paloncýová na třetím místě Ceny Josepha Fouriera za počítačové vědy a zároveň získala speciální cenu IT4Innovations. Oběma dámám gratulujeme!
17. 05. 2016
Prof. Pavel Hobza bude dne 2.6.2016 udílet kolokvium z KFC/CHSX5 a to od 12:00 do 14:00 v pracovně 3.006.
09. 05. 2016
Dovolujeme si vás pozvat na přednášku Prof. Ing. Aleše Růžičky, Ph.D. (Katedra obecné a anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice) na téma „Koordinační sloučeniny kovů hlavních skupin využívající amidinátové a guanidinátové ligandy; starý pes v novém kožichu“. Přednáška se bude konat ve středu 18. května 2016 od 14:00 v posluchárně LP 2.004, 17. listopadu 12, Olomouc.
02. 05. 2016
Výuka předmětu KFC/PMV (vyučující JUDr. Augustin) dne 4.5.2016 odpadá a to z důvodu nepřítomnosti vyučujícího.
27. 04. 2016
UPOZORNĚNÍ– poslední možný termín odevzdání BP a DP na KFC byl přesunut na 9.5.2016 do 12:00 a to z důvodu nepřítomnosti osoby odpovědné za evidenci a příjem závěrečných prací dne 6.5.2016.
25. 04. 2016
Prof. Pavel Hobza bude dne 9.5.2016 udílet kolokvium z KFC/CHSX5 a to od 10:00 do 14:00 v pracovně 3.006.
06. 04. 2016
Dne 18.4.2016 od 15:00 v seminární místnosti 314 RCPTM, Šlechtitelů 27, Olomouc proběhne přednáška prof. Ing. Ivana Šticha, DrSc. s názvem "Simulation insights into chemistry of SPM manipulation of atoms".
06. 04. 2016
Dovolujeme si vás pozvat na přednášku Dr. George Britovseka (Imperial College London) na téma Towards Robust Iron-based Catalysts for the Selective Oxidation of Alkanes. Přednáška se uskuteční v pondělí 11. dubna 2016 od 13,00 hod v seminární místnosti RCPTM, Šlechtitelů 27, Olomouc.