Úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

Katedra fyzikální chemie vypisuje podmínky pro získání mimořádných stipendií. Více informací naleznete zde.

18. 04. 2018
Prof. Pavel Hobza bude dne 23.4.2018 (10:00 – 12:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
28. 03. 2018
Prof. Pavel Hobza bude dne 9.4.2018 (12:00 – 15:00) a 10.4.2018 (9:00 – 12:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006. Termín je určený pro studenty 3. ročníků Bc.studia a 2. ročníků navazujícího studia.
19. 03. 2018
Harmonogram obhajob a SZZ v akademickém roce 2017/2018 na KFC:
Navazující obory MCH/FCH: obhajoby závěrečných prací – 4.6.2018/SZZ – 5.6.2017 – vše místnost 6.014 – začátek 8:00
Bc obor NANOMAT: obhajoby závěrečných prací/SZZ – 6.6.2018 – vše místnost 6.014 – začátek 8:00
Bc obor APLCHEM: obhajoby závěrečných prací – 30.5.2017/SZZ – 31.5.2018 – vše místnost 2.004 – začátek 8:00

Termín pro odevzdání BP oboru Nanomateriálová a DP Navazujících oborů MCH/FCH byl stanoven na 9.5.2018 do 12:00.
Termín pro odevzdání BP oboru Aplikovaná chemie byl stanoven na 4.5.2018 do 12:00.
Studenti odevzdají dvě vyhotovení svých Závěrečných prací na sekretariátě katedry.
16. 03. 2018
Vážení příznivci kurzu Současné chemie, rádi bychom vás upozornili, že přednáška dne 21.3.2018 s názvem Bůh a jeho zobrazení v různých náboženských konfesích v průběhu staletí začne mimořádně již ve 14:00.
08. 03. 2018
Studenti KFC jsou povinni se řádně přihlásit k obhajobám závěrečných prací respektive k SZZ. Termíny jsou vypsány na Portále PřF UPOL. Studenti, kteří se nepřihlásí na vypsané termíny nebudou k obhajobám a SZZ připuštěni.
09. 02. 2018
I v letošním roce 2018 proběhne již 13. ročník cyklu přednášek „Současná chemie“ se společným jmenovatelem „Za hranice chemie i vědeckého poznání“. Přednášky budou probíhat tak jako v minulých ročnících v aule PřF (učebna 2.001) na tř. 17. listopadu 12 od 15:00 hodin.
05. 02. 2018
Upozorňujeme studenty, v případě problémů s rozvrhem předmětů garantovaných KFC (kapacita, kolize, atd.) nechť kontaktují rozvrhářku katedry Dr. Kührovou.
10. 01. 2018
V sobotu 20.1.2018 proběhne den otevřených dveří, přijďte se podívat na náš stánek.