Úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

Katedra fyzikální chemie vypisuje podmínky pro získání mimořádných stipendií. Více informací naleznete zde.

10. 05. 2019
Dne 14.5.2019 proběhnou na Katedře fyzikální chemie obhajoby disertačních prací. Své práce budou obhajovat Mgr. Jan Kolařík a Mgr. Václav Blechta. Začátek obhajob, které jsou přístupné veřejnosti, byl stanoven na 10:00 do Velké zasedací místnosti PřF UP OL (tř. 17. listopadu 12 – 6. patro).
09. 05. 2019
Prof. Pavel Hobza bude dne 14.5.2019 (14:00 – 16:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
16. 04. 2019
Prof. Pavel Hobza bude dne 26.4.2019 (9:00 – 12:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006. Vzhledem k faktu, že v měsící květnu proběhnou na KFC obhajoby závěrečných prací, SZZ a přijímací pohovory, nebude s velkou pravděpodobností v květnu žádný termín vypsán. Dále připomínáme, že platný mail pro kontakt pana profesora Pavla Hobzy je pavel.hobza@marge.uochb.cas.cz. Ostatní emailové adresy pana profesora nejsou bohužel v tuto chvíli aktivní.
05. 04. 2019
Prof. Pavel Hobza bude dne 11.4.2019 (9:00 – 12:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
27. 03. 2019
Prof. Pavel Hobza bude dne 28.3.2019 (10:00 – 13:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006. Termín je určený především pro studenty 3. ročníků Bc. studia a 2. ročníků navazujícího studia.
01. 03. 2019
Harmonogram obhajob a SZZ v akademickém roce 2018/2019 na KFC:

Termín pro odevzdání BP oboru Nanomateriálová chemie a DP Navazujících oborů MCH/FCH byl stanoven na 26.4.2019 do 12:00. Termín pro odevzdání BP oboru Aplikovaná chemie byl stanoven na 6.5.2019 do 12:00.

Studenti odevzdají dvě vyhotovení svých Závěrečných prací na sekretariátě katedry.

Navazující obory MCH/FCH: obhajoby závěrečných prací – 27.5.2019/SZZ – 28.5.2019 – vše místnost 6.014.

Bc obor NANOMAT: obhajoby závěrečných prací - 27.5.2019/SZZ – 28.5.2019 – vše místnost 6.014.

Bc obor APLCHEM: obhajoby závěrečných prací – 29.5.2019 (místnost 6.014)/SZZ – 30.5.2019 – místnost 2.004.

Studenti všech oborů jsou povinni se řádně přihlásit pře PORTÁL na vypsané termíny obhajob a státnic.

13. 02. 2019
Čtrnáctý ročník přednáškového cyklu současné chemie, tentokrát s podtitulem "Olomoucká věda v roce 2019" bude jako každý rok probíhat v letním semestru pod hlavičkou naší katedry. Informační plakát je zde.