Úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

Katedra fyzikální chemie vypisuje podmínky pro získání mimořádných stipendií. Více informací naleznete zde.

18. 09. 2017
Výuka předmětu KFC/STBI začne v týdnu od 25.9.2017.
18. 09. 2017
Výuka předmětu KFC/INTZ začne v týdnu od 25.9.2017.
14. 07. 2017
Upozorňujeme studenty, v případě problémů s rozvrhem předmětů garantovaných KFC (kapacita, kolize, atd.) nechť kontaktují rozvrhářku katedry Dr. Kührovou.
15. 06. 2017
Dne 16.6.2017 od 9:00 do 16:00 proběhne v rámci PřF Veletrh vědy a výzkumu. Neváhejte navštívit máš stánek ve třetím patře.
12. 06. 2017
Prof. Pavel Hobza bude dne 15.6.2017 (15:00 – 16:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX6 – pracovna 3.006.
23. 05. 2017
Obhajoby oboru Aplikovaná chemie proběhnou dne 30.5.2017 v místnosti 2.004.
Harmonogram obhajob naleznete zde. Studenti se dostaví 30 minut před zahájením obhajob a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC.
SZZ tohoto oboru proběhnou dne 31.5.2017 ve Velké zasedací místnosti PřF.
23. 05. 2017
Obhajoby oborů Nanomateriálová chemie, Materiálová a Fyzikální chemie proběhnou dne 29.5.2017 ve Velké zasedací místnosti PřF.
Harmonogram obhajob naleznete zde. Studenti se dostaví vždy 30 minut před zahájením obhajob a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC (Bc obory 8:00, navazující obory 10:30).
SZZ těchto oborů proběhnou dne 30.5.2017 ve Velké zasedací místnosti PřF. Začátek pro navazující obory byl stanoven na 9:00 a pro bakalářský obor Nanomateriálová chemie na 12:00.
23. 05. 2017
Prof. Pavel Hobza bude dne 26.5.2017 (12:00 – 13:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX6 – pracovna 3.006.