Úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

Katedra fyzikální chemie vypisuje podmínky pro získání mimořádných stipendií. Více informací naleznete zde.

23. 05. 2017
Obhajoby oboru Aplikovaná chemie proběhnou dne 30.5.2017 v místnosti 2.004.
Harmonogram obhajob naleznete zde. Studenti se dostaví 30 minut před zahájením obhajob a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC.
SZZ tohoto oboru proběhnou dne 31.5.2017 ve Velké zasedací místnosti PřF.
23. 05. 2017
Obhajoby oborů Nanomateriálová chemie, Materiálová a Fyzikální chemie proběhnou dne 29.5.2017 ve Velké zasedací místnosti PřF.
Harmonogram obhajob naleznete zde. Studenti se dostaví vždy 30 minut před zahájením obhajob a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC (Bc obory 8:00, navazující obory 10:30).
SZZ těchto oborů proběhnou dne 30.5.2017 ve Velké zasedací místnosti PřF. Začátek pro navazující obory byl stanoven na 9:00 a pro bakalářský obor Nanomateriálová chemie na 12:00.
23. 05. 2017
Prof. Pavel Hobza bude dne 26.5.2017 (12:00 – 13:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX6 – pracovna 3.006.
19. 05. 2017
Upozorňujeme uchazeče, že přijímací řízení k doktorskému studiu oboru Fyzikální chemie proběhne na KFC dne 31.5.2017 se začátkem v 10:00, učebna 3.031.
09. 05. 2017
Prof. Pavel Hobza bude dne 22.5.2017 (14:00 – 16:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX6 – pracovna 3.006.
19. 04. 2017
Prof. Pavel Hobza bude dne 3.5.2017 (13:00 – 15:00) a 9.5.2017 (9:00 – 11:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX6 – pracovna 3.006.
12. 04. 2017
Harmonogram obhajob a SZZ v akademickém roce 2016/2017 na KFC:
Navazující obory MCH/FCH a Bc obor NANOMAT: obhajoby závěrečných prací – 29.5.2017/SZZ – 30.5.2017 – vše místnost 6.014
Bc obor APLCHEM: obhajoby závěrečných prací – 30.5.2017 místnost 2.004 (dle počtu přihlášených studentů možný i termín 2.6.2017)/ SZZ – 31.5.2017 místnost 6.014/1.6.2017 místnost 2.004
12. 04. 2017
Termín pro odevzdání BP oboru Nanomateriálová chemie byl stanoven na 5.5.2017 do 12:00.
Termín pro odevzdání BP oboru Aplikovaná chemie byl stanoven na 9.5.2017 do 12:00.
Studenti odevzdají dvě vyhotovení svých BP na sekretariátě katedry.