Úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

Katedra fyzikální chemie vypisuje podmínky pro získání mimořádných stipendií. Více informací naleznete zde.

15. 03. 2017
Dnes v 15.00 v aule PřF UP představí ředitel Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a přední český egyptolog prof. Miroslav Bárta styčné plochy mezi chemií a egyptologií. Jistě se máme na co těšit.
16. 02. 2017
V roce 2017 proběhne již 12. ročník cyklu přednášek „Současná chemie“ se společným jmenovatelem „Chemie v současné vědě“. Přednášky budou probíhat tak jako v minulých ročnících v aule PřF (učebna 2.001) na tř. 17. listopadu 12 v 15:00 hodin.
14. 02. 2017
Výuka KFC/CMMV bude 16.2.2016 zahájena v 9:00
10. 02. 2017
Výuka KFC/KFCh a KFC/BIN bude zahájena v týdnu od 20.2.2017 z důvodu pracovní cesty přednášejícího doc. Berky.
08. 02. 2017
Byla vyhlášena soutěž o Cenu CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 95 000 Kč. Více informací na webu soutěže nebo našem FB.
17. 01. 2017
Zapisování známek do indexů a prohlídka písemných prací z předmětu KFC/SAM (prof. Otyepka) je možná dne 18.1.2017 od 9:00 do 10:00 a 24.1.2017 v 10:00 v kanceláři 3.033 na Katedře fyzikální chemie.
14. 01. 2017
Advanced in silico drug design workshop (in English) will take place at our departmental computer lecture room between 30.1. - 1.2. 2017. More information, final program and late registration are available on link https://goo.gl/forms/XQefjYfev7IORvUH3.
05. 01. 2017
V sobotu 21. ledna 2017 od 9:00 proběhne na Přírodovědecké fakultě Den otevřených dveří, přijďte navštívit náš stánek ve třetím patře.