Úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

Katedra fyzikální chemie vypisuje podmínky pro získání mimořádných stipendií. Více informací naleznete zde.

09. 02. 2018
I v letošním roce 2018 proběhne již 13. ročník cyklu přednášek „Současná chemie“ se společným jmenovatelem „Za hranice chemie i vědeckého poznání“. Přednášky budou probíhat tak jako v minulých ročnících v aule PřF (učebna 2.001) na tř. 17. listopadu 12 od 15:00 hodin.
05. 02. 2018
Upozorňujeme studenty, v případě problémů s rozvrhem předmětů garantovaných KFC (kapacita, kolize, atd.) nechť kontaktují rozvrhářku katedry Dr. Kührovou.
10. 01. 2018
V sobotu 20.1.2018 proběhne den otevřených dveří, přijďte se podívat na náš stánek.
16. 11. 2017
Již brzy proběhne další den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci. Přijďte se za námi podívat v pátek 1.12.2017 od 9:00, prohlédnout si katedru a seznámit se s možnostmi studia.
30. 10. 2017
Žádáme studenty, aby do konce října předali ke schválení zadání svých závěrečných prací.
11. 10. 2017
Rádi bychom Vás pozvali na přednášku v rámci cyklu "Rudolf Zahradník Lecture Series", na které vystoupí Prof. Paolo Fornasiero z University of Trieste, Itálie. Přednáška s názvem "Opportunities and challenges of well-defined nanocatalysts" se uskuteční v pondělí 16. 10. 2017 v 9:30 hod. v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
02. 10. 2017
Již tento pátek tedy 6.10.2017 od 18:00 proběhne na naší fakultě Noc vědců. Přejděte se podívat na naší expozici.
18. 09. 2017
Výuka předmětu KFC/STBI začne v týdnu od 25.9.2017.