Úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

Katedra fyzikální chemie vypisuje podmínky pro získání mimořádných stipendií. Více informací naleznete zde.

17. 01. 2017
Zapisování známek do indexů a prohlídka písemných prací z předmětu KFC/SAM (prof. Otyepka) je možná dne 18.1.2017 od 9:00 do 10:00 a 24.1.2017 v 10:00 v kanceláři 3.033 na Katedře fyzikální chemie.
14. 01. 2017
Advanced in silico drug design workshop (in English) will take place at our departmental computer lecture room between 30.1. - 1.2. 2017. More information, final program and late registration are available on link https://goo.gl/forms/XQefjYfev7IORvUH3.
05. 01. 2017
V sobotu 21. ledna 2017 od 9:00 proběhne na Přírodovědecké fakultě Den otevřených dveří, přijďte navštívit náš stánek ve třetím patře.
12. 12. 2016
Ve středu 14.12. 2016 se od 11:30 hod v aule PřF uskuteční přednáška Prof. Arben Merkoçi z Catalan Institute of Nanoscience v rámci cyklu "Rudolf Zahradník Lecture Series". Pokud se této přednášky zúčastní student zapsaný do předmětu KFC/BOS1 resp. KFC/BOSA1, bude tato účast započtena jako účast na semináři k tomuto předmětu s aktivním vystoupením ke své bakalářské práci. Podmínkou je, aby student byl zapsaný nejen na oficiální prezenční listině, ale i na separátní prezenční listině k semináři, která bude k dispozici před posluchárnou v 2.podlaží.
30. 11. 2016
Dne 6.12.2016 proběhne obhajoba disertačních práce paní Mgr. Zuzany Melníkové a to se začátkem v 11:15 ve velké zasedací místnosti PřF UPOL.
19. 11. 2016
V pátek 25. listopadu 2016 od 9:00 proběhne na Přírodovědecké fakultě Den otevřených dveří, přijďte navštívit náš stánek ve třetím patře.
18. 11. 2016
Dne 23. listopadu 2016 přírodovědecká fakulta pořádá další ročník setkání studentů se zaměstnavateli Okno do praxe, tentokrát v Pevnosti poznání. Více informací naleznete zde.
15. 11. 2016
Dnes se konají obhajoby disertačních prací 2 studentu KFC a to Mgr. Martina Pykala a Mgr. Markety Paloncýové a to se začátkem v 10:45 respektive 12:15 ve velké zasedací místnosti PřF UPOL.