Úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

Katedra fyzikální chemie vypisuje podmínky pro získání mimořádných stipendií. Více informací naleznete zde.

30. 09. 2016
Dnes od 18:00-24:00 proběhne na naší katedře Noc vědců.
19. 09. 2016
Výuka předmětu KFC/APMS začne až ve druhém týdnu semestru.
19. 09. 2016
Výuka předmětu KFC/SPM1 Spektroskopické metody 1 začne až ve druhém týdnu semestru. Pro další informace sledujte web KFC.
13. 09. 2016
Výuka KFC/SFC a KFC/DD bude zahájena od 27.9.2016 z důvodu pracovní cesty přednášejícího doc. Berky.
13. 09. 2016
KFC/BZP - První část předmětu proběhne v aule Pedagogické fakulty 19.9. od 16:00. Druhá část proběhne 20.9. v aule PřF. Účast na obou částech je povinná a má přednost před všemi ostatními předměty.
Všem studentům prvních ročníků bakalářského studia doporučujeme zapsání některého z matematických seminářů tj. KFC/SEM nebo KFC/SEMA
Předmět KFC/PPPU Právní předpisy pro učitele má stále volná místa! Neváhejte si doplnit základy právního vzdělání.
KFC/VKNE (Vybrané kapitoly z nanoelektroniky) a KFC/MRS (Mikroskopie rastrovací sondou) - nové předměty v nabídce.
Pro bližší informace k harmonogramu výuky předmětů vyučovaných v bloku sledujte stránky KFC.
29. 08. 2016
Prof. Pavel Hobza bude dne 30.8.2016 udílet kolokvium z KFC/CHSX5 a to od 9:00 do 15:00 v hlavní budově RCPTM (Holice) seminární místnost 314.
12. 07. 2016
V případě problémů s rozvrhem či kapacitou předmětu KFC prosím kontaktujte Mgr. Petra Kührovou Ph.D. (petra.kuhrova@upol.cz)
13. 06. 2016
Výsledky zkoušky z KFC/ZNMC (20.5.2016) a KFC/NNM2 (10.6.2016) naleznete zde.