Úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

Katedra fyzikální chemie vypisuje podmínky pro získání mimořádných stipendií. Více informací naleznete zde.

16. 10. 2018
Dne 12.11.2018 proběhnou na Katedře fyzikální chemie obhajoby disertačních prací. Své práce budou obhajovat Mgr. Anna Balzerová a Mgr. Zuzana Chaloupková. Začátek obhajob, které jsou přístupné veřejnosti, byl stanoven na 11:00 do Velké zasedací místnosti PřF UP OL (tř. 17. listopadu 12 – 6. patro).
21. 08. 2018
Srpnový termín obhajob a SZZ oboru Aplikovaná chemie - 29.8.2018 - 8:00 - místnosti 3.031. Studenti se dostaví v 7:45 a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC před zahájením obhajob.
13. 07. 2018
Prof. Pavel Hobza bude dne 2.8..2018 (13:00 – 14:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
28. 06. 2018
Prof. Pavel Hobza bude dne 3.7.2018 (10:0 – 11:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
18. 06. 2018
Termín pro odevzdání BP oboru Aplikovaná chemie byl stanoven na 20.8.2018 do 12:00.
Studenti odevzdají dvě vyhotovení svých Závěrečných prací na sekretariátě katedry.
18. 06. 2018
Studenti jsou povinni se řádně přihlásit k obhajobám závěrečných prací respektive k SZZ. Termíny jsou vypsány na Portále PřF UPOL. Studenti, kteří se nepřihlásí na vypsané termíny nebudou k obhajobám a SZZ připuštěni.
18. 06. 2018
Obhajoby a SZZ oboru Aplikovaná chemie proběhnou dne 29.8.2018 se začátkem v 8:00 v místnosti 3.031. Studenti se dostaví v 7:30 a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC před zahájením obhajob.
01. 06. 2018
Obhajoby oborů Materiálová a Fyzikální chemie proběhnou dne 4.6.2018 se začátkem v 8:00 v místnosti 6.014 (velká zasedací místnost – 6. patro - děkanát PřF UP OL).
Harmonogram obhajob naleznete zde. Studenti se dostaví v 7:30 a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC před zahájením obhajob.
Obhajoby oboru Nanomateriálová chemie proběhnou dne 6.6.2018 se začátkem v 8:00 v místnosti 3.031 (seminární místnost KFC).
Studenti se dostaví 30 minut před zahájením obhajob a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC.