Disociační rovnováhy slabých elektrolytů v ideálních a reálných soustavách