IX. cyklus, „Chemie v lékařství II“, 2014

plakát

prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. - Inhibitory cyklin-dependentních kinas jako nová protinádorová léčiva

19. 2. 2014

prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. - Od interakce s DNA k chemoterapii rakoviny

5. 3. 2014
Mimořádná přednáška.

prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Dr. h. c., mul. - Slovo o chemii u nás a ve světě

26. 3. 2014, mimořádně ve 12:30 v aule PřF UP v Olomouci

prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. - Polymerní léky proti rakovině

23. 4. 2014

prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. - Nano-medicína: Mega-výzva v lékařské diagnostice i terapii

30. 4. 2014