Seminář z fyzikální chemie (KFC/SFC)

 

Vyučující:

Marie Zgarbová

Podmínky k získání kolokvia:

závěrečný test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivní účast v hodinách

Obsah předmětu:

1. Skupenské stavy látek (5. 10. 2020) příklady
2. UV/VIS spektrofotometrie (12. 10. 2020) příklady
3. pH silných a slabých elektrolytů (19. 10. 2020) příklady
4. I. věta termodynamiky (26. 10. 2020) příklady
5. Termochemie, II. a III. věta termodynamiky
(2. 11. 2020)

příklady

6. Chemická rovnováha (9. 11. 2020) příklady
7. Fázové rovnováhy (16. 11. 2020) příklady
8. Kinetika (23. 11. 2020) příklady
9. Elektrochemie (30. 11. 2020)      příklady