Elektrochemický potenciál a základní popis galvanického článku