Fyzikální chemie 2

Přednášející:

doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Přednášky

Seminář

Petra Kührová, Marie Zgarbová

Požadavky na zápočet ze semináře:

!!! u zápočtu je povolena pouze kalkulačka (ne mobil) a psací potřeby !!!
1. Faradayův zákon, coulometrie (30. 9. a 1. 10. 2020) teorie příklady
2. Vodivost roztoku elektrolytu (7. a 8. 10. 2020) teorie příklady
3. Disociace a aktivita (14. a 15. 10. 2020) teorie příklady
4. Součin rozpustnosti, pH silných elektrolytů (21. a 22. 10. 2020) teorie příklady
5. pH slabých elektrolytů (29. 10. 2020) teorie příklady
6. Opakování I. (4. a 5. 11. 2020) --- příklady
7. Fázové rovnováhy I. (11. a 12. 11. 2020) teorie příklady
8. Fázové rovnováhy II. (18. a 19. 11. 2020) teorie příklady
9. Galvanický článek I. (25. a 26. 11. 2020) teorie příklady
10. Galvanický článek II. (2. a 3. 12. 2020) --- příklady
11. Opakování II. (9. a 10. 12. 2020) --- ---

Další informace

Nedílnou součásti zkoušky je získání zápočtu ze semináře.

Literatura

Peter Atkins a Julio De Paula, Fyzikální chemie, Praha 2013 (Český překlad)