Fyzikální chemie 1

Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.. a doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.

Semináře

doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D. Petra Kührová, Marie Zgarbová

Sylabus

Sylabus (verze 2014)

Přednášky

Prezentace

Seminář z FC1

Požadavky na zápočet ze semináře: zápočtový test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivita v hodinách. U zápočtu je povolena pouze kalkulačka (ne mobil) a psací potřeby !
1. Matematický základ, elektronový obal (23., 24. 2. 2021) teorie příklady
2. Elektromagnetické vlnění (2., 3. 3. 2021) teorie příklady
3. UV/VIS spektrofotometrie teorie
4. Ideální plyn; Kapaliny teorie
5. Reálný plyn; Statistická termodynamika teorie
6. Objemová práce teorie
7. 1. věta termodynamiky teorie
8. Termochemie teorie
9. 2. věta termodynamiky teorie
10. Chemická rovnováha teorie
11. Kinetika teorie

Ukázka zápočtu z FC1

Další informace

Nedílnou součásti zkoušky je získání zápočtu ze semináře. Samotná zkouška je písemná.

Literatura

Alternativní výukový zdroj (v angličtině)

TMP Chem