hlavní stránka

PDF pro tisk
Teorie ----- Úkoly ----- Návod ----- Vyhodnocení -----

Esterifikace

Esterifikace


Estery jsou funkční deriváty karboxylových kyselin. Připravují se reakcí karboxylových kyselin s alkoholy nebo s fenoly.

K přípravě esterů je vhodné použít vyšší alifatické kyseliny nebo aromatické kyseliny, aby vznikly produkty s charakteristickými vůněmi.

Při esterifikaci za určitou dobu nastane rovnovážný dynamický stav. Reakční rychlost je v obou směrech stejná. Aby reakce probíhala ve prospěch esterů, musí se porušit rovnovážný stav např. tak, že se vzniklý ester nebo voda odstraňuje. Má-li ester nižší bod varu, pak se prostě oddestiluje. Pro urychlení reakce se přidávají katalyzátory, např. konc. kyselina sírová, nebo se do směsi alkoholu a kyseliny zavádí chlorovodík. Přidá-li se koncentrovaná kyselina sírová ve větším množství, převezme ještě další úkol, totiž váže vznikající vodu, a tím se průběh reakce ve prospěch esterů značně podpoří.

Má-li ester vysoký bod varu, lze vodu odstranit jako azeotropní směs.

Při esterifikaci se nejčastěji postupuje tak, že se v baňce opatřené teploměrem a zpětným, popř. sestupným chladičem zahřívá příslušná směs alkoholu a organické kyseliny s koncentrovanou kyselinou sírovou.

Tuhé kyseliny a alkoholy se esterifikují tak, že se rozpustí v indiferentním rozpouštědle (tj. takovém, které nereaguje ani s kyselinou, ani s alkoholem) a zavádí se suchý chlorovodík.

Místo karboxylové kyseliny lze použít její sůl, anhydrid, halogenid, amid apod.

Přehled přípravy některých esterů s jejich charakteristickými vůněmi

Alkohol

Kyselina

Ester

Vůně

ethanol

k. octová

ethylacetát

po ovoci

1-butanol

k. octová

butylacetát

po ovoci (ananas) *

1-pentanol

k. octová

pentylacetát

po ovoci

amylalkohol (pentanol)

k. octová

amylacetát

po ovoci - hruškách

ethanol

k. máselná

ethylbutanoát

po broskvích (ananas) *

methanol

k. máselná

methylbutanoát

po ananasu

ethanol

k. benzoová

ethylbenzoát

po mátě (karafiátech) *

1-pentanol

k. benzoová

pentylbenzoát

po ambře

1-pentanol

k. salicylová

pentylsalicylát

po orchidejích

1-butanol

k. propionová

butylpropionát

po rumu

methanol

k. salicylová

methylsalicylát

po karamelu

* v různých lit. pramenech uváděno různě

Příprava benzoanu ethylnatého (ethylbenzoát)


aparatura pro reflux