Archiv aktualit

14. 05. 2020
V úterý 19.5.2020 od 9:00 proběhne veřejná profesorská přednáška našeho zaměstnance doc. Libora Kvítka v aule Přírodovědecká fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Stream je možno shlídnout zde.
13. 05. 2020
UPOZORNĚNÍ - K 1.4.2020 převzala na KFC agendu studia Bc a Mgr oborů paní Mgr. Zuzana Cuberková (kancelář 3.037, tel. 585 63 4425, zuzana.cuberkova@upol.cz).
11. 05. 2020
Termín pro odevzdání BP oboru Aplikovaná chemie je stanoven na 25.5.2020 do 12:00. Datem odevzdání se v době mimořádných opatření rozumí den nahrání práce do systému STAG. Studenti následně odevzdají dvě vyhotovení svých Závěrečných prací na sekretariátě katedry a to nejpozději 12.6.2020 do 12:00.
Práce odevzdávejte Mgr. Zuzaně Cuberkové na KFC, místnost 3.037.

Termín pro odevzdání BP oboru Nanomateriálová chemie a DP Navazujících oborů MCH/FCH byl stanoven na 25.5.2020 do 12:00.Datem odevzdání se v době mimořádných opatření rozumí den nahrání práce do systému STAG. Studenti následně odevzdají dvě vyhotovení svých Závěrečných prací na sekretariátě katedry a to nejpozději 12.6.2020 do 12:00.
Práce odevzdávejte Mgr. Zuzaně Cuberkové na KFC, místnost 3.037.
20. 04. 2020
Vážení studenti, prostudujte si prosím informace týkající se výuky na PřF UP v návaznosti na nouzový stav.
16. 04. 2020
Informace pro studenty posledních ročníků Bc./Mgr. oborů Od pondělí 20.4.2020 si mohou studenti posledních ročníků rezervovat čas pro práci na svých závěrečných pracích v laboratořích KFC a to každý pracovní den od 8-12h a 12-16h. V tuto dobu může být v laboratoři max. 5 studentů. Nutností pro studenty přítomných v laboratořích je vlastní rouška a ochranné brýle (studenti si zajistí sami). Dezinfekční roztok zajistí katedra na místě. Studenti osloví své vedoucí závěrečných prací a domluví se na rezervaci zvoleného termínu.
02. 04. 2020
Vzhledem k aktuální nejasné situaci ohledně mimořádných opatření, souvisejících s epidemií koronaviru v ČR, jsou termíny pro studenty oboru Aplikovaná chemie prozatím stanoveny takto: Termín pro odevzdání BP oboru Aplikovaná chemie je prozatím stanoven na 25.5.2020 do 12:00. Studenti odevzdají dvě vyhotovení svých Závěrečných prací na sekretariátě katedry. Termín obhajob oboru Aplikovaná chemie je prozatím stanoven na 24.6.2020. Termín SZZ oboru Aplikovaná chemie je prozatím stanoven na 25.6.2020. Studenti všech oborů jsou povinni se řádně přihlásit přes PORTÁL na vypsané termíny obhajob a státnic.
Vedení Katedry fyzikální chemie zvažuje stanovení mimořádného termínu SZZ na přelomu srpna/září 2020 (před ukončením školního roku 2019/2020). Přesné informace o finálních termínech budou zveřejněny na webových stránkách KFC hned jak MŠMT ČR uvolní výuku na VŠ.
31. 03. 2020
Harmonogram obhajob a SZZ v akademickém roce 2019/2020 na KFC:
Termín pro odevzdání BP oboru Nanomateriálová chemie a DP Navazujících oborů MCH/FCH byl stanoven na 25.5.2020 do 12:00.
Studenti odevzdají dvě vyhotovení svých Závěrečných prací na sekretariátě katedry.
Termín obhajob oboru Nanomateriálová chemie a navazujících oborů MCH/FCH byl stanoven na 22.6.2020.
Termín SZZ oboru Nanomateriálová chemie a navazujících oborů MCH/FCH byl stanoven na 23.6.2020.
Studenti všech oborů jsou povinni se řádně přihlásit přes PORTÁL na vypsané termíny obhajob a státnic.
Pro AKTUÁLNÍ informace sledujte průběžně webové stránky Katedry fyzikální chemie. Vzhledem k momentální situaci spojené s COVID - 19 se výše uvedené termíny mohou změnit.
05. 03. 2020
Dovolujeme si vás pozvat na habilitační přednášku pana RNDr. Václava Rance, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty UP, RCPTM s názvem „Raman spectroscopy in the analysis of physiologically active compounds". Přednáška se bude konat v úterý 10. března 2020 od 15:30 hod. v seminární místnosti RCPTM.
17. 02. 2020
Pozvánku na přednáškové odpoledne olomoucké pobočky České společnosti chemické konané ve čtvrtek 20.2.2020 naleznete zde.
26. 09. 2019
Již zítra, tedy v pátek 26.9.2019 od 18:00 proběhne v prostorách naší fakulty Noc vědců, přijďte se podívat na náš stánek.