Úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

Katedra fyzikální chemie vypisuje podmínky pro získání mimořádných stipendií. Více informací naleznete zde.

26. 09. 2019
Již zítra, tedy v pátek 26.9.2019 od 18:00 proběhne v prostorách naší fakulty Noc vědců, přijďte se podívat na náš stánek.
18. 09. 2019
Od pondělí 23.9.2019 začíná výuka v zimním semestru nového akademického roku 2019/2020.
23. 07. 2019
Obhajoby a SZZ oboru Aplikovaná chemie proběhnou dne 29.8.2019 se začátkem v 10:00 na KFC. Deadline pro odevzdání BP tohoto oboru byl stanoven na 12.8.2019 do 12:00. Studenti odevzdají dvě vyhotovení svých Závěrečných prací na sekretariátě katedry a řádně se přihlásí na vypsané termíny obhajob a SZZ.
16. 07. 2019
POSLEDNÍ TERMÍN KFC/CHSX. Prof. Pavel Hobza bude dne 24.7.2019 v termínu od 12:00 do 14:00 udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
04. 07. 2019
UPOZORNĚNÍ Studenti oboru Optometrie, kteří mají zájem o složení kolokvia předmětu KFC/CHSX nechť neprodleně kontaktují garanta předmětu pana profesora Hobzu na emailové adrese: pavel.hobza@marge.uochb.cas.cz . Ostatní emailové adresy pana profesora nejsou bohužel v tuto chvíli aktivní.
19. 06. 2019
Prof. Pavel Hobza bude dne 25.6.2019 v termínu od 11:00 do 13:00 udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
18. 06. 2019
Prof. Pavel Hobza bude v termínu od 24.-28.6. 2019 udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006. Přesné datum a čas bude upřesněn, sledujte prosím průběžně webové stránky katedry FCH. Upozorňujeme studenty, že platný mail pro kontakt pana profesora Pavla Hobzy je pavel.hobza@marge.uochb.cas.cz . Ostatní emailové adresy pana profesora nejsou bohužel v tuto chvíli aktivní.
23. 05. 2019
Dne 29.5.2019 proběhne na Katedře fyzikální chemie obhajoba disertačních práce. Svou práci bude obhajovat Mgr. Jakub Vlček. Začátek obhajoby, která je přístupná veřejnosti, byl stanoven na 13:00 do místnosti 3.031.