úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

Katedra fyzikální chemie vypisuje podmínky pro získání mimořádných stipendií. Více informací naleznete zde.

08. 04. 2021
Termín odevzdání závěrečných prací byl stanoven nejpozději 4 týdny před termínem obhajob.
Bakalářské práce, prosím, odevzdejte nejpozději 25.5.2021.
Diplomové práce 18.5.2021 respektive 19.5.2021.
Práce odevzdávejte sekretářce katedry v kanceláři 3.032.
12. 03. 2021
S ohledem na pandemickou situaci se z rozhodnutí vedoucího katedry doc. Kvítka přijímací zkoušky plošně ruší pro Bc. obory Aplikované chemie a Nanomateriálové chemie i pro NMgr. obory Fyzikální chemie a Nanomateriálové chemie. Přejeme studentům a jejich rodinám co nejvíc zdraví a doufáme, že jim toto rozhodnutí aspoň trochu ulehčí tuto náročnou dobu.
02. 03. 2021
Vážení studenti, termíny obhajob závěrečných prací (OZP) a státních závěrečných zkoušek (SZZ) byly stanoveny tyto termíny:
Bakalářské studium:
Aplikovaná chemie - OZP: 22.06.2021 - SZZ: 23.06.2021
Nanomateriálová chemie - OZP: 22.06.2021 - SZZ: 23.06.2021

Navazující magisterské studium:
Fyzikální chemie - OZP: 16.06.2021 (dop) - SZZ: 16.06.2021 (odp)
Materiálová chemie - OZP: 17.06.2021 - SZZ: 18.06.2021
Termín odevzdání závěrečných prací bude ještě zveřejněn.
25. 02. 2021
Dne 17.3.2021 v dopoledních hodinách proběhne obhajoba disertačních prací studentu Meena Vijai Santhini a Saltuk Mustafa Eyrilmez. Více informací bude brzy zveřejněno.
16. 02. 2021
Prospěchová stipendia budou rozhodnuta v březnu. 
16. 02. 2021
Epidemiologická opatření a nařízená online výuka byly prodlouženy nejméně do konce března 2021. Do té doby nelze konat kontaktní laboratorní cvičení a to bohužel ani chybějící cvičení z ZS. Teoretická výuka poběží primárně přes MS Teams. 
09. 01. 2021
MŠMT na základě doporučení MZdr včera prodloužilo platnost stupně PES 5 pro vzdělávání až do 22.1.2021 - tudíž se naše laboratoře (KFC/LABT a KFC/FCC) minimálně do té doby nemohou konat, ale realisticky lze předpokládat, že to může být i déle... 
04. 12. 2020
O možnostech studia chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se můžete dozvědět více na nové prezentaci chemie.upol.cz.