úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

Katedra fyzikální chemie vypisuje podmínky pro získání mimořádných stipendií. Více informací naleznete zde.

12. 10. 2020
Vybrané přednášky z Katedry fyzikální chemie, lze sledovat živě na YouTube kanálu katedry.
12. 10. 2020
Aktualizovali jsme pro studenty 3. ročníku Bc. a 1. ročníku NMgr. témata teoretických i experimentálních prací - https://fch.upol.cz/vyuka/temata-zaverecnych-praci/  Studenti těchto ročníků mají povinnost vybrat si téma a zadat je do STAGu do 17.11.2020. 
09. 10. 2020
Od pondělí 12.10.2020 přechází výuka katedry (z nařízení Vlády ČR) na on-line výuku. Cvičení jsou zrušena a budou probíhat v náhradních termínech, které budou včas ohlášeny. Více informací naleznete zde.
08. 10. 2020
Výuka předmětů - KFC/SP, KFC/FC2, KFC/PFC, KFC/BOS1 a KFC/BOSA1 poběží od pondělí jen on-line. Podrobnosti budou včas zveřejněny.
20. 09. 2020
Přednáška KFC/MOM (Molekulární modelování) s prof. Otyepkou začne až 5.10.2020
20. 09. 2020
V pondělí 28.9. z důvodu státního svátku výuka na KFC neprobíhá
14. 09. 2020
Předmět KFC/NNM1 (Nanomateriály 1) bude vyučován prezenčně blokově v těchto termínech:
  • 25.9.2020 Dr. Čépe Microscopy techniques
  • 2.10.2020 Dr. Bakandritsos Carbon Chemistry and CNTs I
  • 9.10.2020 Dr. Bakandritsos Carbon Chemistry and CNTs II
  • 16.10.2020 Dr. Zoppellaro – Magnetism of Nanomaterials
  • 23.10.2020 Doc. Ranc – Molecular Microscopy
Následně bude pokračovat předmět KFC/KM.
07. 09. 2020
Vzhledem k současné situaci s nemocí COVID-19 bude předmět Bezpečnostní předpisy v chemii (KFC/BZP, KFC/BZP0, KFC/BZPX a KFC/BZP1-3) dostupný také v online verzi včetně výstupního testu na stránkách Katedry fyzikální chemie. Žádáme studenty, aby zvážili účást na této přednášce a spíše ji shlédli online a poté splnili test. Podrobné informace budou zveřejněny příští týden na webových stránkách katedry. V případě, že na přednášku příští týden (tj. v termínech 14.-18.9) dorazíte, prosíme o dodržování bezpečnostních opatření (rouška, rozestupy).