úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

Katedra fyzikální chemie vypisuje podmínky pro získání mimořádných stipendií. Více informací naleznete zde.

25. 02. 2021
Dne 17.3.2021 v dopoledních hodinách proběhne obhajoba disertačních prací studentu Meena Vijai Santhini a Saltuk Mustafa Eyrilmez. Více informací bude brzy zveřejněno.
16. 02. 2021
Prospěchová stipendia budou rozhodnuta v březnu. 
16. 02. 2021
Epidemiologická opatření a nařízená online výuka byly prodlouženy nejméně do konce března 2021. Do té doby nelze konat kontaktní laboratorní cvičení a to bohužel ani chybějící cvičení z ZS. Teoretická výuka poběží primárně přes MS Teams. 
09. 01. 2021
MŠMT na základě doporučení MZdr včera prodloužilo platnost stupně PES 5 pro vzdělávání až do 22.1.2021 - tudíž se naše laboratoře (KFC/LABT a KFC/FCC) minimálně do té doby nemohou konat, ale realisticky lze předpokládat, že to může být i déle... 
04. 12. 2020
O možnostech studia chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se můžete dozvědět více na nové prezentaci chemie.upol.cz.
12. 10. 2020
Vybrané přednášky z Katedry fyzikální chemie, lze sledovat živě na YouTube kanálu katedry.
12. 10. 2020
Aktualizovali jsme pro studenty 3. ročníku Bc. a 1. ročníku NMgr. témata teoretických i experimentálních prací - https://fch.upol.cz/vyuka/temata-zaverecnych-praci/  Studenti těchto ročníků mají povinnost vybrat si téma a zadat je do STAGu do 17.11.2020. 
09. 10. 2020
Od pondělí 12.10.2020 přechází výuka katedry (z nařízení Vlády ČR) na on-line výuku. Cvičení jsou zrušena a budou probíhat v náhradních termínech, které budou včas ohlášeny. Více informací naleznete zde.