Granty

Evropská výzkumná rada (ERC)

Grantová agentura ČR (GAČR)

Technologická agentura ČR (TAČR)

Strukturní fondy EU

Národní program udržitelnosti (NPU)

Národní infrastruktury (MŠMT)

Granty dvoustranné spolupráce (MŠMT)

Interní grantová soutěž UP (IGA UP)


Ukončené granty

Nadační fond Neuron

Grantová agentura ČR (GAČR)

Technologická agentura ČR (TAČR)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Grantová agentura AV ČR(GAAV)

Strukturální fondy EU

Grantová soutěž UP

Výzkumné záměry, MŠMT

Granty dvoustranné spolupráce

Fond rozvoje VŠ (FRVŠ)