Témata magisterských prací

Vypsaná témata diplomových prací pro studenty všech chemických a spřízněných oborů. Máte-li hlubší zájem o diplomovou práci na naší katedře, neváhejte a kontaktujte garanty jednotlivých prací. Řada prací je vhodná i pro studenty oboru biochemie a vedení Katedry biochemie vyjádřilo souhlas s řešením diplomových prací biochemiků na naší Katedře. Studenti ostatních oborů mohou zpracovávat diplomové práce na naší Katedře po dohodě se školitelem a vedoucím katedry garantujících jejich obor.

Teoretické práce

Studium struktury a strukturní dynamiky SAM-III riboswitche. doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
Studium struktury a strukturní dynamiky glmS riboswitche. doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
Zhrubené modely biologických membrán. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Simulace směsných membrán. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Interakce látek s biologickými membránami. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Tvorba a testování knihovny chemických látek pro racionální návrh léčiv. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Simulace interakcí uhlíkatých nanočástic s biologickými membránami. Mgr. Markéta Paloncýová, Ph.D.
Empirické potenciály pro molekulově dynamické simulace DNA a RNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Molekulově dynamické simulace konzervovaných motivů nekódujících RNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Databázové a teoretické studie nekanonických motivů v nukleových kyselinách. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Studium struktury a strukturní dynamiky guanine sensing riboswitche. Mgr. Petra Kührová, Ph.D.
Studium struktury a strukturní dynamiky preQ riboswitche. Mgr. Petra Kührová, Ph.D.
Studium mechanismu reakce vylučování vodíku (HER) na MoS2. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Teoretické studium reaktivity 2D materiálů. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Studium strukturních a chemických vlastností nanočástic and nanoklastrů. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Negativní roztažnost pevných látek ab initio molekulovou mechanikou. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Design nových materiálů pro nelineární optiku na bázi grafenu. doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D.
Molekularni transport vrstevnatymi grafenovymi strukturami. Mgr. Martin Pykal, Ph.D.
Povaha interakce molekul s 2D materiály. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Strukturní dynamika G-kvadruplexů. Mgr. Petr Stadlbauer

Experimentální práce

Synthesis and characterization of graphene derivatives doped with single metal atoms. Dr. Aristeidis Bakandritsos
Sloučeniny železa ve vysokých oxidačních stavech (IV, V, VI) s kontrolovanými účinky v environmentálních aplikacích. Mgr. Jan Filip, Ph.D.
Vliv způsobu krystalizace heterocyklických látek na fyzikálně chemické vlastnosti pevné fáze. Ing. Roman Gabriel, Ph.D.
Plasmatická depozice nestechiometrických tenkých filmů kovových oxidů pro solární štěpení vody. Ing. Štěpán Kment, Ph.D.
Příprava samoorganizovaných nanotub elektrochemickou anodizací vrstev kovů a slitin. Ing. Štěpán Kment, Ph.D.
Hydrotermální příprava nanostruktur kovových oxidů pro solární štěpení vody. Ing. Hana Kmentová, Ph.D.
Elektrochemická depozice polovodivých fotoelektrod pro solární štěpení vody. Ing. Hana Kmentová, Ph.D.
Studium přípravy a stabilizace nanočástic kovů. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy a stabilizace nanočástic nerozpustných sloučenin kovů. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy a stabilizace kompozitů s obsahem nanočástic kovů.  doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium katalytické aktivity nanomateriálů na bázi kovů a jejich sloučenin. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy povrchových vrstev s obsahem nanomateriálů. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Aplikace nanomateriálů v environmentálních technologiích. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Metody odstraňování nanomateriálů z životního prostředí. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium povrchové energie pevných povrchů. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Reologické studium změny konformace šroubovice-polymerní klubko přírodních polymerů na bázi polysacharidů. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Mechanické vlastnosti polymerních kompozitů a jejich modulace vybranými typy plniv. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Aplikace minerálních plniv v přípravě polymerních nanokompozitů. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Adsorpce organických molekul na 2D materiál. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Mechanické a povrchové vlastnosti práškových materiálů. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Syntéza nanočástic a nanokompozitních materiálů na bázi ušlechtilých kovů pro katalytické aplikace. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Syntéza nanočástic stříbra a nanokompozitních materiálů na bázi stříbra pro biologické aplikace. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Příprava substrátů na bázi stříbra a zlata pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Aplikace materiálů na bázi železa pro čištění vod. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Studium buněčného cyklu pomocí Ramanovy spektroskopie. RNDr. Václav Ranc, Ph.D.
Analýza fyziologicky zajímavých sloučenin pomocí MA-SERS. RNDr. Václav Ranc, Ph.D.
Příprava biodegradabilních polymerních vláken pomocí elektrostatického zvlákňování a jejich následná funkcionalizace. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
Příprava inertních vláken pomocí elektrostatického zvlákňování a jejich následná fukcionalizace. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
Příprava rozličných polymerních vláken pomocí elektrostatického zvlákňování. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.