Seminář z fyzikální chemie (KFC/SFC)

Vyučující:

Marie Zgarbová

Podmínky k získání kolokvia:

závěrečný test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivní účast v hodinách

Obsah předmětu:

1. Skupenské stavy látek (25.9.2017) příklady