Seminář z fyzikální chemie (KFC/SFC)

Vyučující:

Marie Zgarbová

Podmínky k získání kolokvia:

závěrečný test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivní účast v hodinách

Obsah předmětu:

1. Skupenské stavy látek (27.9.2018) příklady
2. I. věta termodynamiky (4.10.2018) příklady
3. Termochemie, Gibbsova energie, entropie, II. věta termodynamiky (11.10.2018) příklady
4. Chemická rovnováha (18.10.2018) příklady
5. Fázové rovnováhy (25.10.2018) příklady
6. Kinetika (1.11.2018) příklady
7. Elektrochemie I. (8.11.2018) příklady
8. Elektrochemie II. (15.11.2018) příklady
9. Součin rozpustnosti, pH I. (22.11.2018) příklady
10. pH II (29.11.2018) příklady
11. Opakování (6.12.2018) ---