Seminář z fyzikální chemie (KFC/SFC)

Vyučující:

Marie Zgarbová

Podmínky k získání kolokvia:

závěrečný test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivní účast v hodinách

Obsah předmětu:

1. Skupenské stavy látek (27.9.2018) příklady
2. I. věta termodynamiky (4.10.2018) příklady
3. Termochemie, Gibbsova energie, entropie, II. věta termodynamiky (11.10.2018) příklady
4. Chemická rovnováha (18.10.2018) příklady
5. Fázové rovnováhy (25.10.2018) příklady
6. Kinetika (1.11.2018) příklady
9. Součin rozpustnosti, pH I. (8.11.2018) příklady
10. pH II (15.11.2018) příklady
7. Elektrochemie I. (22.11.2018) příklady
8. Elektrochemie II. (29.11.2018) příklady
11. Opakování (6.12.2018) ---