Prezentační software pro chemii (PRSC)


Vyučující: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. Cvičící: Mgr. Veronika Navrátilová   Rozsah: 2 hod seminář; 2 hod cvičení Zakončení: zkouška Počet kreditů: 5 kreditů  
Dostupné prezentace: Základy počítačové grafiky: PDF Plakátové sdělení, poster: PDF Odborný článek: PDF   Podklady pro cvičení: PDF
Šablonu pro psaní odborného článku najdete v následujícím odkazu. V Article templates vyberte volbu Microsoft Word article template a tuto šablonu si uložte.   Další odkaz a odkaz obsahují podrobné pokyny a rady pro psaní článku.  
Výsledky písemné práce ze dne 13. 3. 2017 naleznete zde: PS_PRSC_2017
Celkové výsledky z předmětu PRSC za LS 2017 naleznete  zde: PRSC_celkove_2017