Prezentační software pro chemii (PRSC)


Vyučující: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. Cvičící: Mgr. Veronika Navrátilová   Rozsah: 2 hod seminář; 2 hod cvičení Zakončení: zkouška Počet kreditů: 5 kreditů  
Dostupné prezentace: Základy počítačové grafiky: PDF Plakátové sdělení, poster: PDF Odborný článek: PDF   Podklady pro cvičení: PDF
Šablonu pro psaní odborného článku najdete v následujícím odkazu. V Article templates vyberte volbu Microsoft Word article template a tuto šablonu si uložte. Další odkaz a odkaz obsahují podrobné pokyny a rady pro psaní článku.   Termín odevzdání posteru je 30. 4. 2018 v elektronické podobě a do 4. 5. 2018 je třeba odevzdat barevně vytištěný poster velikosti A4 v místnosti 3.004. Odborné články je nutno odevzdat do 6. 5. 2018, a to pouze v elektronické podobě. Práce zaslané po zadaných termínech budou automaticky hodnoceny známkou F.  
Výsledky písemné práce ze dne 27. 3. 2018 naleznete zde: PRSC_pisemka_2018
Celkové výsledky z předmětu PRSC za LS 2018 budou po vyhodnocení všech částí vystaveny  zde