Fyzikální chemie 2

Přednášející:

doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Přednášky

Seminář

doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D., Petra Kührová a Marie Zgarbová

Požadavky na zápočet ze semináře zápočtový test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivní účast v hodinách

!!! u zápočtu je povolena pouze kalkulačka (ne mobil) a psací potřeby !!!

1. Faradayův zákon, coulometrie (26.9.2018) teorie příklady
2. Vodivost roztoku elektrolytu (3.10.2018) teorie příklady
3. Disociace a aktivita (10.10.2018) teorie příklady
4. Součin rozpustnosti, pH silných elektrolytů (17.10.2018) teorie příklady
5. pH slabých elektrolytů (24.10.2018) teorie příklady
6. Opakování I. (31.10.2018) --- příklady
7. Fázové rovnováhy I. (7.11.2018) teorie příklady
8. Fázové rovnováhy II. (14.11.2018) teorie příklady
9. Galvanický článek I. (21.11.2018) teorie příklady
10. Galvanický článek II. (28.11.2018) --- příklady
11. Opakování II. (5.12.2018) --- ---

Další informace

Nedílnou součásti zkoušky je získání zápočtu ze semináře.  

Literatura

Peter Atkins a Julio De Paula, Fyzikální chemie, Praha 2013 (Český překlad)