Fyzikální chemie 2

Přednášející:

doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Seminář

doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D., Petra Kührová a Marie Zgarbová

Požadavky na zápočet ze semináře zápočtový test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivní účast v hodinách

!!! u zápočtu je povolena pouze kalkulačka (ne mobil) a psací potřeby !!!

1. Faradayův zákon, coulometrie (26. a 27.9.2016) příklady teorie
2. Vodivost roztoku elektrolytu (3. a 4.10.2016) příklady teorie
3. Disociace a aktivita (10. a 11.10.2016) příklady teorie
4. Součin rozpustnosti, pH silných elektrolytů (17. a 18.10.2016) příklady teorie
5. pH slabých elektrolytů (24. a 25.10.2016) příklady teorie
6. Opakování I. (31.10. a 1.11.2016) příklady teorie
7. Galvanický článek I. (7. a 8.11.2016) příklady teorie
8. Galvanický článek II. (14. a 15.11.2016) příklady teorie
9. Fázové rovnováhy I. (21. a 22.11.2016) příklady teorie
10. Fázové rovnováhy II. (28. a 29.11.2016) příklady teorie
11. Opakování II. (5. a 6.12.2016) - -

Další informace

Nedílnou součásti zkoušky je získání zápočtu ze semináře.  

Literatura

Peter Atkins a Julio De Paula, Fyzikální chemie, Praha 2013 (Český překlad)