Fyzikální chemie 1

Přednášky

Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.. a doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.

Semináře

Karel Berka, Petra Kührová, Marie Zgarbová

Sylabus

Sylabus (verze 2014)

Přednášky

Seminář z FC1

Požadavky na zápočet ze semináře: zápočtový test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivita v hodinách

!!! u zápočtu je povolena pouze kalkulačka (ne mobil) a psací potřeby !!!

1. Matematický základ, elektronový obal (21.2.2017) teorie příklady
2. Elektromagnetické vlnění (28.2.2017) teorie příklady
3. UV/VIS spektrofotometrie (7.3.2017) teorie příklady
4. Ideální plyn; Kapaliny (14.3.2017) teorie příklady
5. Objemová práce (21.3.2017) teorie příklady
6. Reálný plyn; Statistická termodynamika (28.3.2017) teorie příklady
7. 1. věta termodynamiky (4.4.2017) teorie příklady
8. Termochemie (11.4.2017) teorie příklady
9. 2. věta termodynamiky (18.4.2017) teorie příklady
10. Chemická rovnováha (25.4.2017) teorie příklady
11. Kinetika (2.5.2017) teorie příklady
Ukázka zápočtu z FC1

Další informace

Nedílnou součásti zkoušky je získání zápočtu ze semináře. Samotná zkouška je písemná.  

Literatura

Peter Atkins a Julio De Paula, Fyzikální chemie, Praha 2013 (Český překlad)

Alternativní výukový zdroj (v angličtině)

TMP Chem