Fyzikální chemie 1

Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.. a doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.

Semináře

doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D. Petra Kührová, Marie Zgarbová

Sylabus

Sylabus (verze 2014)

Přednášky

Prezentace

Seminář z FC1

Požadavky na zápočet ze semináře: zápočtový test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivita v hodinách !!! u zápočtu je povolena pouze kalkulačka (ne mobil) a psací potřeby !!!
1. Matematický základ, elektronový obal (19. a 20.2.2019) teorie příklady
2. Elektromagnetické vlnění (26. a 27.2.2019) teorie příklady
3. UV/VIS spektrofotometrie (5. a 6.3.2019) teorie příklady
4. Ideální plyn; Kapaliny (12. a 13.3.2019) teorie příklady
5. Reálný plyn; Statistická termodynamika (19. a 20.3.2019) teorie příklady
6. Objemová práce (26. a 27.3.2019) teorie příklady
7. 1. věta termodynamiky (2. a 3.4.2019) teorie příklady
8. Termochemie (9. a 10.4.2019) teorie příklady
9. 2. věta termodynamiky (16. a 17.4.2019) teorie příklady
10. Chemická rovnováha (23. a 24.4.2019) teorie příklady
11. Kinetika (30. 4. 2019) teorie příklady
!!! náhradní termín za 1.5.2019: 30.4.2019 v 15:00 a 15:45 v 3.005

Ukázka zápočtu z FC1

Další informace

Nedílnou součásti zkoušky je získání zápočtu ze semináře. Samotná zkouška je písemná.

Literatura

Peter Atkins a Julio De Paula, Fyzikální chemie, Praha 2013 (Český překlad)

Alternativní výukový zdroj (v angličtině)

TMP Chem