Fyzikální chemie 1

Přednášky

Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.. a doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.

Semináře

Karel Berka, Petra Kührová, Marie Zgarbová

Sylabus

Sylabus (verze 2014)

Přednášky

Seminář z FC1

Požadavky na zápočet ze semináře: zápočtový test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivita v hodinách

!!! u zápočtu je povolena pouze kalkulačka (ne mobil) a psací potřeby !!!

1. Matematický základ, elektronový obal (20. a 21.2.2018) teorie příklady
2. Elektromagnetické vlnění (27. a 28.2.2018) teorie příklady
3. UV/VIS spektrofotometrie (6. a 7.3.2018) teorie příklady
4. Ideální plyn; Kapaliny (13. a 14.3.2018) teorie příklady
5. Objemová práce (20. a 21.3.2018) teorie příklady
6. Reálný plyn; Statistická termodynamika (27. a 28.3.2018) teorie příklady
7. 1. věta termodynamiky (3. a 4.4.2018) teorie příklady
8. Termochemie (10. a 11.4.2018) teorie příklady
9. 2. věta termodynamiky (17. a 18.4.2018) teorie příklady
10. Chemická rovnováha (24. a 25.4.2018) teorie příklady
11. Kinetika (náhr. termín a 2.5.2018) teorie příklady
Ukázka zápočtu z FC1

Další informace

Nedílnou součásti zkoušky je získání zápočtu ze semináře. Samotná zkouška je písemná.  

Literatura

Peter Atkins a Julio De Paula, Fyzikální chemie, Praha 2013 (Český překlad)

Alternativní výukový zdroj (v angličtině)

TMP Chem