Fyzikální chemie 1

Přednášky

Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.. a doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.

Semináře

Karel Berka, Petra Kührová, Marie Zgarbová

Sylabus

Sylabus (verze 2014)

Přednášky

Prezentace