Chemický software (CHS)

Vyučující:

Petra Kührová
Marie Zgarbová

Podmínky k získání kolokvia:

100% účast na seminářích (za předem omluvenou absenci je samostatná práce).
Úspěšné splnění závěrečné práce

Obsah předmětu:

 1. Kreslení chemických struktur (ChemSketch).
 2. Tvorba grafických objektů (ChemSketch).
 3. 3D zobrazení jednoduchých sloučenin (ChemSketch).
 4. Vyhledávání v databázích chemických sloučenin.
 5. Zobrazení a práce se strukturami makromolekul a biomakromolekul (PyMOL, VMD).

Cvičení:

 • Kreslení jednoduchých struktur (ChemSketch)
 • Kreslení složitějších struktur (ChemSketch)
 • Režim "Draw" - ChemSketch
 • ChemSketch - opakování
 • Inkscape-cvičení; data (energie):zde
 • Pymol - cvičení 1
 • Pymol - cvičení 2
 • Opakování