hlavní stránka

PDF pro tisk
Teorie ----- Úkoly ----- Návod ----- Vyhodnocení -----

Oranž II

Oranž II

Oranž II je sodná sůl 4-[(2-hydroxy-1-naftenyl)azo]-benzensulfonové kyseliny.

Primární aromatické aminy a aminoderiváty lze kyselinou dusitou diazotovat na diazoniové soli, které pak reagují s fenoly a aromatickými aminy za vzniku tzv. azosloučenin, obvykle intenzivně zbarvených (azobarviva). Reakci je též možno použít k důkazu přítomnosti NO2- iontů v roztoku.

Nejprve je nutné připravit diazoniovou sůl jež vzniká v kyselém prostředí za přítomnosti dusitanů. Vzhledem k její nestabilitě se musí pracovat za snížené teploty. Při této reakci (kopulaci) se spojí dusík diazoskupiny s uhlíkem v poloze para (nebo, je-li obsazena, v poloze ortho) pasivní komponenty (fenolu, aminu). U naftalenových derivátů probíhá kopulace do polohy 1 (u alpha-derivátů) a do polohy 4 (u beta-derivátů). Kopulaci provádíme obvykle v prostředí alkalickém s fenoly a v kyselém s aminy.

Oranž II získáme kopulací diazotované kyseliny sulfanilové s alkalickým roztokem b-naftolu:

Průběh reakce: