Archiv aktualit

10. 05. 2019
Dne 14.5.2019 proběhnou na Katedře fyzikální chemie obhajoby disertačních prací. Své práce budou obhajovat Mgr. Jan Kolařík a Mgr. Václav Blechta. Začátek obhajob, které jsou přístupné veřejnosti, byl stanoven na 10:00 do Velké zasedací místnosti PřF UP OL (tř. 17. listopadu 12 – 6. patro).
09. 05. 2019
Prof. Pavel Hobza bude dne 14.5.2019 (14:00 – 16:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
16. 04. 2019
Prof. Pavel Hobza bude dne 26.4.2019 (9:00 – 12:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006. Vzhledem k faktu, že v měsící květnu proběhnou na KFC obhajoby závěrečných prací, SZZ a přijímací pohovory, nebude s velkou pravděpodobností v květnu žádný termín vypsán. Dále připomínáme, že platný mail pro kontakt pana profesora Pavla Hobzy je pavel.hobza@marge.uochb.cas.cz. Ostatní emailové adresy pana profesora nejsou bohužel v tuto chvíli aktivní.
05. 04. 2019
Prof. Pavel Hobza bude dne 11.4.2019 (9:00 – 12:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
27. 03. 2019
Prof. Pavel Hobza bude dne 28.3.2019 (10:00 – 13:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006. Termín je určený především pro studenty 3. ročníků Bc. studia a 2. ročníků navazujícího studia.
01. 03. 2019
Harmonogram obhajob a SZZ v akademickém roce 2018/2019 na KFC:

Termín pro odevzdání BP oboru Nanomateriálová chemie a DP Navazujících oborů MCH/FCH byl stanoven na 26.4.2019 do 12:00. Termín pro odevzdání BP oboru Aplikovaná chemie byl stanoven na 6.5.2019 do 12:00.

Studenti odevzdají dvě vyhotovení svých Závěrečných prací na sekretariátě katedry.

Navazující obory MCH/FCH: obhajoby závěrečných prací – 27.5.2019/SZZ – 28.5.2019 – vše místnost 6.014.

Bc obor NANOMAT: obhajoby závěrečných prací - 27.5.2019/SZZ – 28.5.2019 – vše místnost 6.014.

Bc obor APLCHEM: obhajoby závěrečných prací – 29.5.2019 (místnost 6.014)/SZZ – 30.5.2019 – místnost 2.004.

Studenti všech oborů jsou povinni se řádně přihlásit pře PORTÁL na vypsané termíny obhajob a státnic.

13. 02. 2019
Čtrnáctý ročník přednáškového cyklu současné chemie, tentokrát s podtitulem "Olomoucká věda v roce 2019" bude jako každý rok probíhat v letním semestru pod hlavičkou naší katedry. Informační plakát je zde.
16. 10. 2018
Dne 12.11.2018 proběhnou na Katedře fyzikální chemie obhajoby disertačních prací. Své práce budou obhajovat Mgr. Anna Balzerová a Mgr. Zuzana Chaloupková. Začátek obhajob, které jsou přístupné veřejnosti, byl stanoven na 11:00 do Velké zasedací místnosti PřF UP OL (tř. 17. listopadu 12 – 6. patro).
21. 08. 2018
Srpnový termín obhajob a SZZ oboru Aplikovaná chemie - 29.8.2018 - 8:00 - místnosti 3.031. Studenti se dostaví v 7:45 a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC před zahájením obhajob.