Archiv aktualit

18. 06. 2018
Termín pro odevzdání BP oboru Aplikovaná chemie byl stanoven na 20.8.2018 do 12:00.
Studenti odevzdají dvě vyhotovení svých Závěrečných prací na sekretariátě katedry.
18. 06. 2018
Studenti jsou povinni se řádně přihlásit k obhajobám závěrečných prací respektive k SZZ. Termíny jsou vypsány na Portále PřF UPOL. Studenti, kteří se nepřihlásí na vypsané termíny nebudou k obhajobám a SZZ připuštěni.
18. 06. 2018
Obhajoby a SZZ oboru Aplikovaná chemie proběhnou dne 29.8.2018 se začátkem v 8:00 v místnosti 3.031. Studenti se dostaví v 7:30 a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC před zahájením obhajob.
01. 06. 2018
Obhajoby oborů Materiálová a Fyzikální chemie proběhnou dne 4.6.2018 se začátkem v 8:00 v místnosti 6.014 (velká zasedací místnost – 6. patro - děkanát PřF UP OL).
Harmonogram obhajob naleznete zde. Studenti se dostaví v 7:30 a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC před zahájením obhajob.
Obhajoby oboru Nanomateriálová chemie proběhnou dne 6.6.2018 se začátkem v 8:00 v místnosti 3.031 (seminární místnost KFC).
Studenti se dostaví 30 minut před zahájením obhajob a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC.
31. 05. 2018
Prof. Pavel Hobza bude dne 8.6.2018 (10:30 – 11:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
21. 05. 2018
Výsledky žkoušení z předmetů KFC/NNM1, KFC/ZNMC a KFC/NNM2 naleznete zde.
14. 05. 2018
Prof. Pavel Hobza bude dne 21.5.2018 (13:00 – 14:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
04. 05. 2018
Prof. Pavel Hobza bude dne 11.5.2018 (15:00 – 16:30) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006. Prosím sledujte průběžně webové stránky Katedry, může dojít ke změně času.
25. 04. 2018
Prof. Pavel Hobza bude dne 27.4.2018 (10:00 – 12:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
18. 04. 2018
Prof. Pavel Hobza bude dne 23.4.2018 (10:00 – 12:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.