Archiv aktualit

16. 10. 2018
Dne 12.11.2018 proběhnou na Katedře fyzikální chemie obhajoby disertačních prací. Své práce budou obhajovat Mgr. Anna Balzerová a Mgr. Zuzana Chaloupková. Začátek obhajob, které jsou přístupné veřejnosti, byl stanoven na 11:00 do Velké zasedací místnosti PřF UP OL (tř. 17. listopadu 12 – 6. patro).
21. 08. 2018
Srpnový termín obhajob a SZZ oboru Aplikovaná chemie - 29.8.2018 - 8:00 - místnosti 3.031. Studenti se dostaví v 7:45 a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC před zahájením obhajob.
13. 07. 2018
Prof. Pavel Hobza bude dne 2.8..2018 (13:00 – 14:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
28. 06. 2018
Prof. Pavel Hobza bude dne 3.7.2018 (10:0 – 11:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
18. 06. 2018
Termín pro odevzdání BP oboru Aplikovaná chemie byl stanoven na 20.8.2018 do 12:00.
Studenti odevzdají dvě vyhotovení svých Závěrečných prací na sekretariátě katedry.
18. 06. 2018
Studenti jsou povinni se řádně přihlásit k obhajobám závěrečných prací respektive k SZZ. Termíny jsou vypsány na Portále PřF UPOL. Studenti, kteří se nepřihlásí na vypsané termíny nebudou k obhajobám a SZZ připuštěni.
18. 06. 2018
Obhajoby a SZZ oboru Aplikovaná chemie proběhnou dne 29.8.2018 se začátkem v 8:00 v místnosti 3.031. Studenti se dostaví v 7:30 a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC před zahájením obhajob.
01. 06. 2018
Obhajoby oborů Materiálová a Fyzikální chemie proběhnou dne 4.6.2018 se začátkem v 8:00 v místnosti 6.014 (velká zasedací místnost – 6. patro - děkanát PřF UP OL).
Harmonogram obhajob naleznete zde. Studenti se dostaví v 7:30 a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC před zahájením obhajob.
Obhajoby oboru Nanomateriálová chemie proběhnou dne 6.6.2018 se začátkem v 8:00 v místnosti 3.031 (seminární místnost KFC).
Studenti se dostaví 30 minut před zahájením obhajob a to z důvodu nahrání jejich prezentace do PC.
31. 05. 2018
Prof. Pavel Hobza bude dne 8.6.2018 (10:30 – 11:00) udílet kolokvium z KFC/CHSX – pracovna 3.006.
21. 05. 2018
Výsledky žkoušení z předmetů KFC/NNM1, KFC/ZNMC a KFC/NNM2 naleznete zde.