Rada doktorského studijního oboru fyzikální chemie

PřF UP v Olomouci získala akreditaci MŠMT pro čtyřletý doktorský studijní program Fyzikální chemie a Physical Chemistry s platností do 1. 8. 2015. Akreditace pro tříletý doktorský studijní program je prodloužena na dostudování stávajících studentů do 31. 10. 2014.

Složení rady doktorského studijního oboru 1404V001 fyzikální chemie schválené Vědeckou radou PřF dne 9. října 2013

RDSO Fyzikální chemie

Další informace o doktorském studijním programu a o vypsaných tématech Ph.D. prací.