Archiv aktualit

10. 05. 2019

Sorry, this page is only available in Czech.

09. 05. 2019

Sorry, this page is only available in Czech.

16. 04. 2019

Sorry, this page is only available in Czech.

05. 04. 2019

Sorry, this page is only available in Czech.

27. 03. 2019

Sorry, this page is only available in Czech.

01. 03. 2019
Harmonogram obhajob a SZZ v akademickém roce 2018/2019 na KFC:

Termín pro odevzdání BP oboru Nanomateriálová chemie a DP Navazujících oborů MCH/FCH byl stanoven na 26.4.2019 do 12:00. Termín pro odevzdání BP oboru Aplikovaná chemie byl stanoven na 6.5.2019 do 12:00.

Studenti odevzdají dvě vyhotovení svých Závěrečných prací na sekretariátě katedry.

Navazující obory MCH/FCH: obhajoby závěrečných prací – 27.5.2019/SZZ – 28.5.2019 – vše místnost 6.014.

Bc obor NANOMAT: obhajoby závěrečných prací - 27.5.2019/SZZ – 28.5.2019 – vše místnost 6.014.

Bc obor APLCHEM: obhajoby závěrečných prací – 29.5.2019 (místnost 6.014)/SZZ – 30.5.2019 – místnost 2.004.

Studenti všech oborů jsou povinni se řádně přihlásit pře PORTÁL na vypsané termíny obhajob a státnic.

13. 02. 2019

Sorry, this page is only available in Czech.

14. 01. 2019

Sorry, this page is only available in Czech.

16. 10. 2018

Sorry, this page is only available in Czech.

21. 08. 2018

Sorry, this page is only available in Czech.